Samana vraagt betaald vaccinatieverlof voor mantelzorgers

In Vlaanderen zijn er meer dan 600.000 mantelzorgers. Ruim 44% van hen heeft betaald werk. De meeste mantelzorgers zagen zich tijdens de coronacrisis voor een heel wat extra taken staan. Maar ondanks de bijkomende belasting bleven mantelzorgers onzichtbaar in de hele corona-aanpak.
Ook in de vaccinatiestrategie is de mantelzorger niet aanwezig en wordt hij niet erkend als prioritaire doelgroep.

Velen chronisch zieke mensen zijn niet in staat zijn op eigen kracht naar het vaccinatiecentrum te gaan. Opnieuw zal een extra beroep gedaan worden op de mantelzorgers om bij te springen om hen te vervoeren en te begeleiden.
De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarbij werknemers die zich laten inenten ‘vaccinatieverlof’ krijgen. Wanneer zij tijdens de werkuren opgeroepen worden om zich te laten vaccineren, moeten zij hiervoor geen verlof nemen. Samana staat volledig achter dit initiatief dat vaccinatie stimuleert.

Maar opnieuw wordt niet gedacht aan de mantelzorger, die extra investeert om de persoon voor wie hij zorgt naar het vaccinatiecentrum te begeleiden. Meer nog, voor werkende mantelzorger is momenteel geen verlof voorzien, waardoor zij nog eens extra verloftijd moeten investeren. Daarenboven is het belangrijk de stap naar vaccinatie zo laagdrempelig mogelijk te maken – zeker voor extra kwetsbare doelgroepen.

Samana vraagt daarom:

  • Eenvoudig vaccinatieverlof voor mantelzorger
    Wie als mantelzorger iemand naar het vaccinatiecentrum begeleidt, mag hiervoor niet gestraft worden door het inleveren van eigen verlof. Samana vraagt om dat voor werkende mantelzorgers dezelfde voorwaarden gehanteerd worden als wanneer zij zichzelf laten vaccineren.
  • De nodige tijd
    We vragen dat werkende mantelzorgers de tijd krijgen om hun naaste te begeleiden tijdens de vaccinatie
  • Bewijslast
    Samana pleit voor een eenvoudige administratieve regeling gelijkaardig aan de bewijslast van werknemers.